KURS PRAC ZŁOŻONYCH Z ZASTOSOWANIEM KORON TELESKOPOWYCH METODĄ JEDNEGO ODLEWU CZAS TRWANIA KURSU: 3dni Dzień pierwszy: 13°° - 22°° Dzień drugi:    9°° - 23°° Dzień trzeci:    9°° - 15°° CEL I TEMATYKA KURSU: Tematyką kursu jest wykonanie prac kombinowanych, wolnych od napięć metalurgicznych, w formie jednego odlewu z stopu chromo – kobaltowego / prace teleskopowe itp. /      Dzień pierwszy:  => Powitanie uczestników kursu i przedstawienie programu  => Przedstawienie systemu HT- Cast  => Analiza i przygotowanie modeli składanych   => Modelowanie koron pierwotnych  => Usytuowanie kanałów wlewniczych wg. najnowszych osiągnięć metalurgicznych z objaśnieniem        teoretycznym   => Zatopienie, wypalanie pierścieni i odlew koron pierwotnych  => Dopasowanie i opracowanie koron pierwotnych Dzień drugi:   => Pomiar, frezowanie i opracowanie koron pierwotnych  => Teoretyczne i praktyczne przygotownie prac do powielania / blokowanie, odciążanie itp./  => HT – Cast / technika powielania i jej możliwości /  => Powielanie modeli – praktyczne  => Wykonanie modeli z masy osłaniającej  => Chemiczne i fizycne właściwości mas osłaniających  => Modelowanie bazy z koronami wtórnymi w zależności od aspektów metalurgicznych i protetycznych  => Teoretyczne i praktyczne wskazówki prawidłowego umiejscowienia kanałów wlewniczych  => Zatopienie modelacji ( pierścienie będą wypalane nocą ) Dzień trzeci:  => Odlewanie wykonanych prac  => Podsumowanie systemu HT – Cast do wykonywania prac złożonych  => Uwolnienie i opiaskowanie uprzednio odlanych prac  => Opracowanie i dopasowanie odlewów  => Dyskusja podsumowująca przebieg kursu UWAGA ! Prosimy Państwa o przyniesienie następujących materiałów na powyższy kurs:  własne instrumenty do modelowania, frezy, wiertła itp.  woski (wosk do modelowania, kształtki itp.) Pozostały sprzęt oraz materiały do przeprowadzenia kursu, zostaną udostępnione bezpłatnie.