Adres:       HT-Dentalbedarf       Ungerstr. 2D       D-85051 Ingolstadt       Telefon:       0049 - 8450 1776       Fax:       0049 – 8450 9717       Kierownictwo       Norbert Szpakowski - właściciel firmy       Christiane Eckler       Podatek obrotowy - numer identyfikacyjny.:       DE 128561989       Odpowiedzialność       Pomimo dokładnej kontroli nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść powiązanych linków.       Osobą odpowiedzialną za zawartość takich linków jest wyłącznie ich właściciel.
  • Kontakt:

  • Reload
  • Should be Empty: