HT - CAST  Kurs wykonania koron i mostów CZAS TRWANIA KURSU: 2dni Dzień pierwszy: 13°° - 22°° Dzień drugi:    9°° - 13°° CEL I TEMATYKA KURSU: Tematyką kursu jest wykonanie koron i mostów, wolnych od napięć metalurgicznych, z stopu chromo – kobaltowego.         Dzień pierwszy:  => Powitanie uczestników kursu i przedstawienie programu  => Wycisk oraz problematyka różnorodnych materiałów wyciskowych  => Gipsy dentystyczne oraz wykonywanie modeli  => Funkcje modelu gipsowego i jego dokładność  => Analiza i przygotowanie modeli składanych pod korony i mosty oraz supra konstrukcji pod implanty  => Przedstawienie systemu HT- Cast  => Modelowanie koron, koron pierwotnych, łączników oraz mostów  => Usytuowanie kanałów wlewniczych wg. najnowszych osiągnięć metalurgicznych z objaśnieniem       teoretycznym   => Chemiczne i fizycne właściwości mas osłaniających  => Różnorodne zachowanie się stopów w trakcie topienia  => Zatopienie, wypalanie pierścieni i odlew Dzień drugi:   => Uwolnienie i opiaskowanie uprzednio odlanych prac  => Dopasowanie i opracowanie koron i mostów  => Podsumowanie systemu HT – Cast do wykonywania prac  => Dyskusja podsumowująca przebieg kursu