KURS PROTEZ CAŁKOWITYCH CZAS TRWANIA KURSU: 1 dzień Dzień pierwszy: 09°° - 20°°   CEL I TEMATYKA KURSU: Wykonanie protez całkowitych z zastosowaniem metody APF – z kalotą w Artykulatorze Protar 7.       => Powitanie uczestników kursu i przedstawienie programu  => Atrtykulacja modeli w artykulatorze / model szczęki według łuku twarzowego,        żuchwy według wałów zwarciowych lub Centrofixu  => Zaznaczenie na modelch szczęki i żuchwy lini odnośnych oraz ustawiania zębów  => Usytuowanie i zamocowanie kaloty według linii orientacyjnych na żuchwie /trójkąt        zatrzonowcowy/  => Ustawienie siekaczy i kłów na modelu żuchwy  => Ustawienie przedtrzonowców i trzonowców żuchwy według kaloty  => Ustawienie siekaczy i kłów na modelu szczęki w relacji do zębów żuchwy  => Ustawienie przedtrzonowców i trzonowców na modelu szczęki w relacji do zębów żuchwy  => Przeprowadzenie kontroli centralnego zwarcia  => Przeprowadzenie w artykulatorze ruchów laterotruzyjnch i protruzyjnych.  => Omówienie przeprowadzenia korekcji (szlifowania) punktów kontaktowych po        reartykulacji protez z akrylu.